Współpraca w zespole

Ten artykuł przeczytasz w: 10 minut

Często zastanawiamy się jakie cechy są najbardziej pożądane przez potencjalnego pracodawcę. Odpowiedzi jest wiele, ale jedną z najważniejszych cech jest umiejętność pracy zespołowej. Współpraca w zespole jest podstawową formą organizacji pracy w dzisiejszym świecie, bez której ciężko byłoby poradzić sobie z wieloma projektami. Dzięki współpracy zespoły pracują efektywniej, niż jednostki i mogą poradzić sobie z bardziej skomplikowanymi projektami. Często zespoły wykonują pracę, która dla jednostki nie byłaby możliwa do wykonania.

Współpraca w Zespole

Na czym polega współpraca w zespole?

Praca w zespole oznacza szereg cech, które umożliwiają specjaliście efektywne współdziałanie z innymi pracownikami i wykorzystanie własnych umiejętności do osiągnięcia wspólnego celu. By była efektywna i przebiegała w dobrej atmosferze, wymaga od lidera ustalenia kilku podstawowych zasad współpracy oraz wypracowania u członków zespołu określonych postaw takich jak otwartość, zaufanie, życzliwość czy odpowiedzialność. Istotna jest znajomość tych zasad przede wszystkim przez lidera, ale po części również przez pozostałych członków zespołu, jeszcze przed rozpoczęciem pracy w grupie. Przykładowo, jeśli do projektu dobieramy indywidualistów, którzy zwykle pracują w pojedynkę, musimy liczyć się z tym, że współpraca z innymi może sprawiać im trudność i że to zadaniem lidera jest te przeciwności pokonać.

Zasady efektywnej współpracy w zespole

By zespół zrealizował projekt, a sama współpraca przebiegała płynnie i w dobrej atmosferze, warto na początku ustalić i wspólnie omówić kilka fundamentalnych zasad, którymi wszyscy członkowie zespołu powinni się kierować. Są to:

Wspólna motywacja i zaufanie wśród członków zespołu

Praca w zespole wymaga wiele wysiłku włożonego przez każdego z członków teamu. To przede wszystkim wzajemna motywacja oraz zaufanie, bez których ciężko byłoby pracować jak jeden organizm nad powierzonym projektem. Wzajemna otwartość, życzliwość i zaufanie to jeden z kluczy efektywnej pracy zespołowej. Brak motywacji i zaangażowania może dotknąć każdego pracownika i w dłuższej perspektywie prowadzić nawet do wypalenia zawodowego. Sprawdź, czy w przypadku członków Twojego zespołu jest to chwilowe i np. niezwiązane z pracą, czy jest to długotrwałe przeciążenie obowiązkami w pracy, na które należy sprawnie zareagować.

Rozwijanie u członków zespołu umiejętności komunikacyjnych i wzajemnego słuchania

Bardzo istotnym aspektem jest umiejętność dobrej komunikacji międzyludzkiej, ale nie tylko tej słownej. Jak wynika z wielu przeprowadzonych badań, człowiek odbiera jedynie 45% komunikatów werbalnych, a kolejne 55% nieświadomie przeznacza na mowę ciała czy tonację i prędkość mowy. Efektywna współpraca w zespole polega również na wzajemnym aktywnym słuchaniu, aby nie dochodziło do nieporozumień, błędnego zrozumienia czyichś intencji czy niezrozumienia powierzonych poleceń. Ma to kluczowe znaczenie również dla jakości współpracy. Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne procentują nie tylko w grupie dedykowanej do danego projektu, praca w korporacji często wymaga komunikowania się z członkami różnych zespołów.

Poczucie wzajemnej odpowiedzialności

Praca zespołowa oznacza, że grupa osób współpracuje ze sobą, aby osiągnąć wspólny cel. Żeby praca zespołu była wydajna, ważne jest, aby wszyscy jego członkowie mogli na sobie polegać, a gdy wystąpi jakiś problem, powinna obowiązywać znana reguła: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Do każdego członka zespołu należy dbałość o powodzenie całego projektu.

Wspólne realizowanie celów zespołowych

U podstaw pracy projektowej leży przekonanie, że praca grupy ludzi ma służyć wspólnemu celowi, który osiągniemy łatwiej, szybciej, a często jedynie w większym gronie-dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu członków zespołu, a także ich unikalnej wiedzy. Warto uświadomić czy też przypomnieć pracownikom, że osiągnięcie ustalonych celów jest możliwe tylko dzięki współpracy wszystkich zaangażowanych. Warto również na każdym etapie realizacji projektu, przy osiągnięciu mniejszych celów, otwarcie chwalić i doceniać starania całego zespołu. Lider grupy powinien również na bieżąco dokumentować pracę zespołu, dzięki temu będzie mógł sprawdzić, czy praca wykonywana jest efektywnie. W zarządzaniu pracą w zespole mogą być również pomocne dedykowane do tego programy.

Potrzebujesz badań marketingowych wprowadzanego na rynek produktu lub usługi? Chcesz oszacować ryzyko rynkowe? Skorzystaj z oferty współpracy biznesowej!

Umiejętność rozwiązywania problemów w zespole

To zmora, a jednocześnie wymarzona umiejętność niejednego managera. Nawet w zgranym, dobrze współpracującym zespole zdarzają się konflikty. Ważne, by sytuacje konfliktowe umieć skutecznie zażegnywać na wczesnym etapie, ponieważ w ten sposób minimalizujemy napięcie, oszczędzamy czas i pieniądze. Dlaczego słowo „skutecznie” odgrywa tu istotną rolę? Tzw. zgniły kompromis, czyli sytuacja win-lose ani „zamiatanie śmieci pod dywan” nie rozwiąże sytuacji, co więcej utajony konflikt i związane z nim trudne emocje będą narastać, trwale pogarszając atmosferę, co, z kolei, odbije się na współpracy członków zespołu. Otwarte skonfrontowanie się z problemem w zespole pozwala potraktować go jako możliwość rozwoju, zarówno dla lidera, ale przede wszystkim dla indywidualnych członków zespołu.

rozwiązywanie problemów w zespole

Otwartość na sugestie i oczekiwania członków zespołu

Jeśli pracownik ma poczucie, że lider w każdej kwestii będzie dla niego wsparciem, nie będzie wahał się pytać, zdobywać niezbędnych informacji, a także wychodzić z inicjatywą, co będzie miało pozytywne przełożenie na wzrost efektywności pracy zespołu. Ważne jest, by stworzyć taką atmosferę otwartości w teamie, by podczas pracy członkowie zespołu czuli się bezpiecznie, wzajemnie się szanowali, wspierali się i traktowali po partnersku. Rywalizacja bowiem nie jest dobrym motorem napędowym pracy zespołowej.

Konstruktywna informacja zwrotna

To prawdziwa sztuka i umiejętność, którą warto stale doskonalić. Wszyscy członkowie zespołu muszą, a przynajmniej powinni, regularnie otrzymywać feedback. Co więcej, powinien on być rzeczowy, służący rozwojowi i nieoceniający. Jeśli wszyscy członkowie zespołu mają wiedzę na temat tego, co idzie zgodnie z planem, a co i w jaki sposób mogą ewentualnie poprawić, na lepsze efekty pracy nie będzie trzeba długo czekać.

Dowiedz się jak nauczyć się udzielać konstruktywnego feedbacku dzięki metodzie FUKO!

Konstruktywna informacja zwrotna

Odpowiedzialność za podejmowane działania przy współpracy zespołowej

Warto wykształcić w sobie i pozostałych członkach zespołu poczucie odpowiedzialności za pracę swoją, ale także całej grupy. Praca zespołowa wymaga wyzbycia się egoizmu. Projekt ma szanse powodzenia tylko wtedy, gdy cały team czuje się za nie odpowiedzialny i każdy z członków zespołu pracuje na wspólny sukces. Nie zmienia to faktu, że każdy członek zespołu wykonuje swoją pracę, ale pracując w grupie, powinien dodatkowo czuć się odpowiedzialny za powodzenie całego projektu. Oczywiście nie oznacza to jednak rozmytej odpowiedzialności w przypadku problemów. Chodzi o to, by członkowie zespołu wykazywali zainteresowanie pracą pozostałych, dbali o swobodny przepływ informacji i skupiali się na rozwiązywaniu problemów zamiast szukania winnych niepowodzeń i roztrząsania przyczyn. Bardzo istotna jest również dbałość o stworzenie przyjaznej atmosfery, ponieważ to ona pozwala wznieść pracę zespołu na wyższy poziom.

Przy zarządzaniu projektami czy organizacji pracy zespołowej potrzebujesz konsultacji z psychologiem biznesu? Koniecznie sprawdź ofertę współpracy.

Przyjazna atmosfera w miejscu pracy-jak ją zbudować?

Nietrudno zorganizować udaną pracę zespołową i pozytywną atmosferę w miejscu pracy, wystarczy na początku ustalić i zakomunikować kilka podstawowych zasad pracy w grupie, które będą jasne i zrozumiałe dla poszczególnych członków teamu. Kluczem do dobrej atmosfery, tym samym efektywnej współpracy zespołowej, jest jasny podział obowiązków i zakresu odpowiedzialności wyznaczony przez lidera zespołu, wzajemne zrozumienie i życzliwość w stosunku do pozostałych członków zespołu, wsparcie codziennej pracy zespołu ze strony lidera projektu, sprawiedliwe traktowanie wszystkich członków grupy, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na wczesnym etapie, docenianie efektów wspólnej pracy, a także integracja, również ta pozapracowa, bo dobry zespół to zgrany zespół.

przyjazna atmosfera w pracy

Zobacz teżJak wypromować sklep internetowy bez dużego budżetu?

Zalety pracy zespołowej- trzy najważniejsze rzeczy

Zalety pracy w grupie to przede wszystkim efektywność, znacznie szybszy przepływ informacji oraz większe zaangażowanie poszczególnych członków zespołu.

  • Efektywność

Praca w zespole przynosi dużo większe korzyści w przeciwieństwie do samodzielnej pracy, wynika to często ze złożoności zadań i projektów. Zespół wykonuje powierzone zadania szybciej i skuteczniej niż pojedyncze jednostki.

  • Szybszy przepływ informacji

Organizacja pracy w formie zespołowej pozwala na szybszą komunikację międzypracowniczą, szybszy przepływ danych i informacji niezbędnych do wykonania powierzonych zadań.

  • Zaangażowanie

Podczas pracy zespołowej pracownicy czują się w pewien sposób obserwowani przez współpracowników oraz bardziej odpowiedzialni za wszelkie działania, przez co są bardziej zaangażowani w pracę oraz pobudzeni do działania. Zdają sobie sprawę, że ich wkład ma wpływ na pracę pozostałych członków grupy i efekt końcowy.

Wszystkie wspomniane wyżej elementy są tylko namiastką tego, co przynosi praca zespołowa i jakie warunki powinny być spełnione, aby była ona skuteczna. Nabycie tych podstawowych umiejętności polepszy samą organizację pracy, jak i panującą w niej atmosferę.

Wady pracy zespołowej

Ciężko mówić o wadach pracy zespołowej jako takich, zamiast tego warto przeanalizować potencjalne trudności, z którymi być może przyjdzie nam się zmierzyć. Jedną z nich może być przypadkowy dobór osób, który może skutkować tym, że nie będą umiały ze sobą współpracować. Członków zespołu warto dobierać nie tylko ze względu na ich know-how, ale także na cechy osobowości, tak, by pasowały do innych współpracowników i wzajemnie się uzupełniały. Potencjalną trudnością może być również brak osobistej motywacji i zaangażowania pracowników. Dlatego tak ważne jest docenianie indywidualnych sukcesów, jak i sukcesów całego zespołu na każdym etapie realizacji projektu oraz dbałość o to, by każdy członek zespołu czuł się w grupie dobrze i miał świadomość jak ważne ogniwo całego łańcucha stanowi. Nie bez znaczenia jest też integrowanie pracowników również poza miejscem pracy. Istotne jest również to, aby lider pamiętał przy planowaniu pracy zespołu, by praca zespołowa pozwalała pracownikowi realizować jego osobiste cele. Tylko wtedy, gdy każdy pracownik będzie zmotywowany, liderowi uda się zbudować prawdziwe zaangażowanie członków zespołu.

Podsumowanie

Umiejętność pracy zespołowej to obecnie jedna z najbardziej pożądanych cech wśród pracodawców. Praca w zespole opiera się głównie na przydziale odpowiednich zadań, dobrej komunikacji, wspólnym motywowaniu się oraz silnym zaufaniu do współpracowników. Wymaga od lidera ustalenia podstawowych zasad pracy i zakomunikowania ich współpracownikom. Dzięki pracy zespołowej możliwa jest zwiększona efektywność wykonywanych prac, lepszy przepływ informacji oraz większe zaangażowanie pracowników. Praca w grupie może także generować trudności, ważne, by skonfrontować się z nimi i potraktować je jako szansę rozwojową. Warto pracować nad rozwojem umiejętności współpracy członków grupy, ponieważ praca zespołowa jest kluczowym elementem, od którego zależy jak sprawnie będą wykonywane projekty w każdym biznesie.